Skrócona instrukcja obsługi

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Panel Monitorowania to internetowe narzędzie pozwalające klientowi na kontrolę jego pojazdów.

Monitorowanie pojazdów oferuje:

 • detekcję lokalizacji pojazdu oraz prezentację jego przemieszczania na mapie,
 • obserwację zmiennych parametrów pojazdu, takich jak prędkość, poziom paliwa, temperatura, napięcie,
 • zarządzanie pojazdami (wysyłanie komend i wiadomości, powiadomienia, przypisywanie tras) oraz kierowcami,
 • kontrolę przemieszczania się pojazdu w porównaniu z predefiniowanymi punktami,
 • wizualizację informacji pochodzących z pojazdów w postaci raportów.

Wszelkie informacje mogą być prezentowane na ekranie komputera oraz eksportowane do plików w różnych formatach. 

Logowanie

Logowanie.jpg

Podaj swój login oraz hasło na stronie logowania, opcjonalnie możesz też wybrać język oprogramowania, a następnie naciśnij Zaloguj, aby się zalogować.

Interfejs

Interfejs Panelu Monitorowania

Po zalogowaniu zobaczysz główny interfejs Panelu Monitorowania. Interfejs Panelu Monitorowania został zbudowany, by być przyjazny użytkownikowi. W górnej części strony znajduje się menu, gdzie możesz przełączać się pomiędzy modułami do zarządzania monitorowaniem, historią, wiadomościami, raportami, geostrefami, kierowcami, przyczepami, zadaniami, powiadomieniami, użytkownikami, obiektami, grupami, narzędziami oraz aplikacjami. Po prawej zazwyczaj znajduje się mapa. Umiejętność przeciągania mapy lewym przyciskiem myszy oraz przybliżania jej przy pomocy scrolla jest jedyną umiejętnością, jaką musisz posiadać do obsługi Panelu Monitorowania.

Ustawienia użytkownika

Wejście do ustawień
Aby zarządzać ustawieniami użytkownika należy kliknąć na nazwę użytkownika w prawej części górnego menu, a nastepnie wybrać opcję ustawienia użytkownika.

Następnie:

 • ustaw swoją strefę czasową,
 • ustaw czy aktualnie w Twoim regionie panuje czas letni. 
  Widok ustawień

Upewnij się, że powyższe ustawienia są poprawne - ich ustawienie może mieć wpływ, na poprawność prezentowanych danych. 

Przygotowania zostały zakończone, teraz możesz dodać obiekt do monitorowania.  

Dodawanie obiektu

Otwórz zakładkę Obiekty w górnym menu, a następnie naciśnij przycisk Nowy.

Obiekty1.jpg
Otworzy się okienko, w którym musisz nazwać obiekt, wskazać typ urządzenia zainstalowanego w pojeździe (kliknij wewnątrz pola, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych urządzeń), a także podać unikatowy ID, czyli numer IMEI urządzenia oraz numer telefonu przypisany do karty SIM zainstalowanej w urządzeniu. 
Okienko dodawania obiektu

Po kliknięciu w zakładkę Ikona, a następnie Biblioteka ikon  możesz wybrać najbardziej stosowną ikonkę do wyświetlania lokalizacji urządzenia na mapie. 

Wybór ikony obiektu
W zakładce zaawansowane możesz ustawić limit prędkości dla danego obiektu. Ustawienie te jest używane do generowania raportów o przekraczaniu prędkości. Na koniec naciśnij przycisk OK. Nowo utworzony obiekt pojawi się na liście. Kliknij na jego nazwę, aby zobaczyć jego lokalizację na mapie. 

Obiekt pojawi się także w zakładce Monitoring w górnym menu. 

Obiekty4.jpg

Sprawdzanie obiektu

Log

Po dodaniu obiektu, dane pochodzące z urządzenia zaczną pojawiać się w systemie. Każda przychodząca informacja jest logowana. Aby zobaczyć log otwórz bo poprzez kliknięcie przycisku w prawym dolnym rogu aplikacji. 

Sprawdzanie obiektu.jpg
Wraz z informacjami pochodzącymi z urządzeń, log pokazuje także operacje klienta, takie jak tworzenie lub modyfikowanie geostref, powiadomienia itd.

Dymek z informacjami o obiekcie

Zatrzymaj kursor myszy nad konkretnym obiektem pokazanym na mapie, aby zobaczyć najnowsze dane w formie dymka. 

Sprawdzanie obiektu 2.jpg

Panel wiadomości

Najbardziej niezawodny sposób by sprawdzić obiekt, to sprawdzić jego wiadomości. Aby przełączyć się na widok wiadomości wybierz zakładkę wiadomości w górnym menu, a następnie okres, z którego chcesz je zobaczyć. Kliknięcie w przycisk wykonaj spowoduje wyświetlenie wszystkich wiadomości pochodzących z danego urządzenia. Dodatkowo możesz sprawdzić ich ilość oraz kategorię czego dotyczą. 

Sprawdzanie obiektu 3.jpg

Tworzenie geostref

Geostrefy mogą być tworzone w miejscach, które mają specjalne znaczenie dla klienta. Aby to zrobić w górnym menu wybierz zakładkę Geostrefy, a następnie naciśnij przycisk Nowy

Geostrefy1.jpg
Tworzenie nowej geostrefy.
Najszybszą i najprostszą metodą tworzenia geostrefy jest utworzenie koła z ustawionym promieniem. Wprowadź nazwę geostrefy, a następnie wybierz typ: okrąg. Następnie dwukrotnie kliknij na miejsce na mapie, które ma być centrum geostrefy. Ustaw wielkość promienia i kliknij Zapisz.  

Możesz utworzyć tyle geostref, ile tylko potrzebujesz w sposób przedstawiony powyżej. Jeśli potrzebujesz więcej kształtów geostrefy wybierz typ jako obszar lub linia. W tym przypadku potrzebujesz większej ilości punktów, aby utworzyć granice geostrefy. 

Powiadomienia

Teraz możesz stworzyć powiadomienie o wjeździe lub wyjeździe obiektu z geostrefy. Wybierz zakładkę Powiadomienia z górnego menu, a następnie kliknij przycisk Nowy. 

Powiadomienia1.jpg

Wykonując kolejne kroki w oknie dialogowym przy pomocy przycisku Dalej wypełnij następujące pola:

 1. Zaznacz obiekt, którego powiadomienie ma dotyczyć.
 2. Wybierz typ powiadomienia – w naszym przypadku wybierzemy Geostrefa
 3. Sprecyzuj moment wysłania powiadomienia (czy ma zostać wysłane gdy obiekt wjedzie do strefy – Inside Geofence, czy gdy wyjedzie - Outside Geofence), a także zaznacz, której geostrefy ma dotyczyć ustawiane powiadomienie. 
 4. Wybierz jakiego rodzaju chcesz otrzymywać powiadomienie np. powiadomienie w wyskakującym okienku lub powiadomienie e-mailowe.
 5. Nie zmieniaj treści powiadomienia.
 6. Wpisz nazwę powiadomienia.
 7. Kliknij OK.

Kiedy zdarzenie wjazdu lub wyjazdu z geostrefy będzie miało miejsce, otrzymasz powiadomienie w formie, którą wybrałeś. 

Raporty

Aby wygenerować raporty, kliknij na zakładkę Raporty w górnym menu. 

Raporty1.jpg

Na początku potrzebujesz przynajmniej jednego szablonu, aby wygenerować raport odpowiedni do parametrów ustawionych w szablonie. Aby stworzyć szablon raportu kliknij w przycisk Nowy. W okienku, które pojawi się widzisz dwa ważne przyciski: Dodaj tabelę oraz Dodaj wykres

Raporty2.jpg
Kliknij w przycisk Dodaj tabelę i wybierz Typ: Geostrefy. W lewej kolumnie wybierz, które elementy mają być wyświetlone w raporcie. W kolumnie prawej wybierz geostrefy. Po zakończeniu wybierz OK.
Raporty3.jpg

Następnie kliknij w Dodaj wykres i wybierz niezbędny typ wykresu (na przykład Przebieg w obie strony). Zauważ, że aby wygenerować niektóre wykresy potrzebne są różne czujniki. Kliknij OK. 

Raporty5.jpg
Teraz nadaj raportowi nazwę i zapisz go poprzez kliknięcie w przycisk OK. Aby zobaczyć raport wybierz go, wybierz także obiekt, zakres dat i kliknij w przycisk Wykonaj. Wygenerowany raport pojawi się w prawej części okna.