Narzędzia

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Narzędzia to rozwijany moduł, w którym dzięki kilku opcjom tj. Odgrywanie trasy, odległość, obszar, adres, wyznaczanie trasy, raport miejscowy, najbliższe obiekty, LBS detector, oraz SMS,  możesz zmierzyć dystans pomiędzy dwoma punktami, znaleźć konkretny adres, wyszukać najszybszą trasę dotarcia do punktu docelowego,itp.

Narzedzia5.png

Aby uzyskać bardziej dokładne dane o obiekcie zastosuj się do poniższych porad: 

  • aby dodać dowolny punkt, kliknij dwukrotnie na mapie;
  • aby dodać punkt kontrolny, kliklnij dwukrotnie na trasie między dwoma punktami;
  • aby usunąć punkt na mapie, kliknij dwa razy na punkt;
  • aby zmienić położenie punktu na mapie, naciśnij go lewym przyciskiem myszy i przeciągnij punkt do pożadanego miejsca.

Aby uzyskać dostęp do poszczególych opcji, użyj skrótów. Okna opcji możesz minimalizować, zamykać oraz przeciągać na ekranie. System zapisuje historię działań po zamknięciu okienka. Każde narzędzie w tym module do obliczeń wykorzystuje dane z systemu.

Szczegóły informacje o opcjach dostępnych w module Narzędzia

Odgrywanie trasy

Narzedzia6.png

To narzędzie pozwala na obserwację trasy pojazdu i jak zmieniały się jego parametry w trakcie jazdy. Aby nanieść trasę na mapę możesz użyć jednego z 3 modułów: 

  • Historia - po wybraniu obiektu i naciśnięciu przycisku Pokaż trasę, system wyświetli trasę pojazdu, którą można odtworzyć.
Narzedzia8.png
  • Wiadomości wybierając obiekt, o którym chcesz przeczytać informacje o jego trasie, system sam wyświetli jej przebieg na mapie.
Narzedzia9.png
  • Raporty - generując raport z trasy pojazdu, system wyświetli jej przebieg na mapie.
Narzedzia10.png

Odległość 

Użyj tego narzędzia, aby zmierzyc odległość między obiektami. Ustal start trasy, a następnie dodawaj kolejne punkty, system będzie dodawał odległości między punktami, oraz zsumuje odległość razem. 

Narzedzia11.png

Obszar 

Wybierz opcję Obszar, aby wyznaczyć strefę, której wielkość chcesz obliczyć w metrach lub milach. Aby wyznaczyć rozmiar pola, kliknij dwukrotnie w co najmniej trzy punkty na mapie, system automatycznie obliczy rozmiar zaznaczonego pola. Aby wyczyścić wprowadzone punkty, kliknij opcję Resetuj.

Narzedzia12.png

Adres

Narzędzie adres jest po to, by wyszukać daną lokację, lub wykryć aktualną lokalizację. Informacje o poszukiwanym/aktualnym adresie zawierają jego dokładny opis: miasto,ulicę, szerokość i długość geograficzną. Dane adres możesz również zapisać w systemie jako geostrefę, mającą niewielki obszar(100m). Kliknij dwukrotnie na mapę, aby poznać dokładne dane punktu adresowego.

Narzedzia13.png


Wyznaczanie trasy 

Pomaga szybko wyznaczyć trasę z jednego punktu do drugiego, zaliczając jednocześnie punkty pośrednie. Możesz wyznaczyć punkty na mapie poprzez dwukrotne kliknięcie myszką, lub wpisując adresy interesujących lokacji. Wybrana trasa może być również zapisana jako geostrefa. Wybierz narzędzie wyznaczanie trasy, wybierz punkty docelowe, a następnie naciśnij Obliczanie, system obliczy automatycznie długość trasy.

Narzedzia14.png

Najbliższe obiekty 

Ta opcja ma za zadanie pomóc ci w znalezieniu najbliższych punktów w odniesienie do ostatniej pozycji obiektu. Możesz wyszukać najbliższych punktów względem obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie na mapę, lub wpisać adres w wyszukiwarce, a system wyszuka najbardziej zbliżoną pozycję.

Narzedziax11.png
Dodatkowe parametry do modułu:

Ilość wyświetlanych obiektów - liczba wyświetlanych obiektów jednocześnie ma postać rozwijanej listy(5, 10, lub 20 obiektów).

Consider routing - wybierając tą opcję, dystans pomiędzy obiektami obliczony będzie uwzględniając istniejące drogi. 

Dostawca map - Wybierz dostawcę map dla systemu.

Geostrefa - wybierz geostrefę, jako obszar wykluczający obiekty znajdujące się dalej, niż wybrana geostrefa.

Pozycja wysłana nie później niż - obiekty nie wysyłające sygnału z urządzenia są trudne do zlokalizowania, i mogą uniemożliwić zlokalizowanie najbliższych punktów względem nich. Użyj tej opcji, aby uzyskać informację o ich położeniu sprzed kilkudziesięciu minut, lub kilku/kilkunastu godzin. 

LBS detector 

Detektor LBS to narzędzie pozwalające na wykrycie położenie obiektu na mapie poprzez sieć GSM. Wybierz obiekt z listy, aby wykryć jego pozycję.

Narzedziex12.png

SMS

 Wybierz kierowcę lub obiekt, do któego chcesz wysłać wiadomość SMS. Po wybraniu kierowcy/obiektu z listy po lewej stronie, wpisz treść wiadomości w polu znajdującym się pod numerem telefonu. Następnie kliknij Wyślij.
Narzedziex13.png