Grupy

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Grupy to zespół  jednostek/obiektów/urządzeń/systemów, mających wspólne właściwości oraz wzajemnie się uzupełniających. Metoda grupowania jest skuteczna, gdyż pozwala na szybszy dostęp do każdego z nich z poziomu grupy.

Praca/edytowanie grup

Aby otworzyć moduł Grupy, wybierz moduł z panelu głównego u góry strony. Tutaj możesz tworzyć, edytować, lub usuwać utworzone grupy. W panelu po lewej stronie znajduje się przycisk odpowiadający za tworzenie danej grupy, oraz lista grup udostępniona zalogowanemu użytkownikowi.

Obiektx5.png

Po najechaniu myszką na grupę, pojawi się okienko z liczbą obiektów w danej grupie, oraz ich lokalizację. Nazwy obiektów ułożone są chronologicznie. Użyj wyszukiwarki, aby szybko znaleźć pożądaną grupę. Obok nazw obiektów, po prawej stronie znajdują się opcje pozwalające na edytowanie lub podgląd właściwości obiektów. Ikony wyglądają następująco:   

Grupy1.png

Po kliknięciu w edytuj grupy obiektów wyświetlą się 4 edytowalne zakładki: 

Ogólne

Zakładka zawiera edytowalne opcje,tj.: 

  • nazwa obiektu - nadaj nazwę obiektowi; 
  • kreator obiektu - wybierz administratora, który będzie rozdzielał dostęp do obiektów kolejnym użytkownikom;
  • konto - tutaj możesz zobaczyć, do kogo należy konto zarządzające grupą obiektów;
  • obiekt - tutaj możesz dodać obiekt do grupy. Po lewej stronie możesz zobaczyć listę wszystkich dostępnych obiektów, po prawej są informacje o obiektach w grupach. Aby dodać obiekt do grupy, kliknij na nim dwukrotnie. Aby usunąć obiekt z grupy, kliknij dwukrotnie na obiekt w prawej kolumnie.
Obiektx7.png

Dostęp

W tej zakładce możesz przydzielić dostęp do grup poszczególnym użytkownikom. Użytkownicy mający już pewien dostęp do grup, są zaznaczeni kolorem. Wybierz użytkownika, aby zobaczyć który kolor odpowiada za dany poziom dostępu. 

Obiektx8.png

Ikona

W zakładce możesz wybrać obrazek, który ma charakteryzować daną grupę obiektów. 

Pola użytkownika 

Możesz tutaj dodać dodatkowe informacje, dotyczące danej grupy.