Raporty

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Panel Monitorowania pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju raportów obiektów, użytkowników, tras, kierowców, przyczep itd.

Jednakże, wszystkie powyżej wymienione moduły muszą zostać uprzednio wcześniej skonfigurowane, aby na ich podstawie były tworzone raporty. 

Raporty aktywności jednostek mogą być prezentowane w formie tabeli lub wykresu. W module możesz tworzyć szablony raportów, przeglądać je oraz eksportować do różnych formatów, takich jak .pdf, .xml, .xls, .html, .csv.

Aby otworzyć Raporty, wybierz tą zakładkę w górnym menu, a następnie kliknij na nią. 

Raporty1.jpg

Okno raportów zostało podzielone na 4 sekcje, rozmiary tych sekcji są w pełni konfigurowalne, istnieje możliwość ich dostosowania poprzez przeciągnięcie separatora sekcji w lewo/prawo lub w górę/dół.

 1. W lewej-górnej części ustawiane są podstawowe parametry raportów. 
 2. W lewej-dolnej części możesz tworzyć i zapisywać twoje szablony raportów. Po wygenerowaniu raportu, ta sekcja zmienia się panel nawigacyjny.
 3. prawej-górnej części znajduje się mapa.
 4. prawej-dolnej części znajduje się wygenerowany raport. Raport generuje się w formie tabel oraz wykresów. 

Generowanie raportu

Aby utworzyć szablon raportu naciśnij przycisk Nowy. W oknie dialogowym podaj nazwę raportu oraz jego typ:

 • Obiekty ten szablon może być utworzony, aby rodzielić obiekty.
 • Grupy obiektów użycie tego typu szablonu raportu pozwala na otrzymanie informacji o kilku obiektach naraz. 
 • Użytkownik - raport generowany jest do analizy aktywności użytkowników w systemie.
 • Kierowca - raport generowany do analizy pracy kierowców.
 • Przyczepa - raport generujący użycie przyczepy do różnego rodzaju ładunków.
 • Źródło - raport analizujący zmianę zawartości systemu.
 • Retranslator - analizuje pracę retranslatorów.
 • Trasa - raport analizuje wydajność obiektów na trasach.
 • Grupa kierowców - raport o pracy grupy kierowców.
 • Grupa przyczep raport stwierdzający użycie grupy przyczep.

Uwaga! Zmiana typu raportu przy edytowaniu poprzedniego nie jest rekomendowana, gdyż wszystkie dane zostaną utracone w sytuacji zmiany typu raportu. 

Dodaj tabelki, wartości, ustawienia mapy oraz pozostałe ustawienia raportów. Cała zawartość raportów wyświetlona jest po lewej stronie okna dialogowego. 

Raportyx4.png

Wyświetlanie raportu

Aby wyświetlić raport, ustaw jego parametry, a następnie naciśnij przycisk Wykonaj. Jeśli nie wyświetlą się żadne dane po prawej stronie, oznacza to brak danych o obiekcie z danego zakresu czasu, lub wybrano za mało opcji w raporcie. Po wygenerowaniu raportu, szablony raportów zmienią się na Wyniki Raportu, pokazujące wartości parametrów wybranych do wygenerowania przez raport. Raport będzie zawierał kilka stron, może być wyświetlony za pomocą tabel, lub wykresów. 

Raportyx1.png

Wydruk raportu

Po wygenerowaniu raportu, możesz go wydrukować bez potrzeby zapisywania go na dysku. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Drukuj (opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy raport wyświetlony jest w oknie przeglądarki). Pojawi się okno po lewej stronie będziesz mógł zaznaczyć, czy chcesz wydrukować całość raportu, czy tylko jego część. Aby zacząć drukować, naciśnij Drukuj, aby zamknąć, naciśnij Zamknij.

Raportyx2.png

Eksport raportu

Aby otrzymać raport w formie pliku umożliwiającego zapis na dysku komputera, a zarazem późniejszego wydruku lub wysyłki na e-mail,naciśnij Eksportuj do Pliku. Wybierz format zapisu pliku i ustaw parametry pliku(wspierane formaty plików to HTML,PDF,Excel,XML,CSV).

Raportyx3.png