Powiadomienia

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dzięki funkcji powiadomień możesz być powiadamiany o każdej aktywności obiektu, którą uważasz za ważną. Może to być przekroczenie prędkości, zmiana lokalizacji, zmiana wartości czujników itp. Powiadomienie może być dostarczane e-mailowo, SMS-owo, lub w formie wyskakującego okienka na stronie Panelu Monitorowania. 

Tworzenie powiadomień

 1. Aby stworzyć powiadomienia należy wybrać zakładkę Powiadomienia z górnego menu, a następnie kliknąć w przycisk Nowy. 
Powiadomienia1.jpg
 1. Wybierz kierowcę, któremu chcesz ustawić powiadomienie, następnie naciśnij przycisk Dalej
Powiadomienia5.jpg
 1. Wybierz, którą zmienną chcesz kontrolować : geostrefę, prędkość, alarmy, wartość czujników, itd. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Powiadomienia6.jpg
 1. Wybierz geostrefę, limity prędkości, itp. Dostosuj parametry do zmiennej, którą chcesz kontrolować, wybranej w poprzednim okienku. Następnie naciśnij przycisk Dalej.
Powiadomienia7.jpg


 1. Wybierz, w jaki sposób chciałbyś otrzymywać informacje o alertach: poprzez e-mail, wiadomość SMS,  wyskakujące okienko, itd. 
Powiadomienia2.png
 1. Ustaw nazwę dla nowego powiadomienia oraz zakres czasu kiedy powiadomienie ma się generować.
  Powiadomienia 9.png
 1. Kliknij OK. Utworzone powiadomienie pojawi się na liście po lewej stronie okna. 
Powiadomienia10.jpg

Typy powiadomień

W aplikacji występuje kilka typów powiadomień : prędkość, geostrefa, alarm (SOS), wejście cyfrowe, parameter in a message, sensor value, informacja o utracie połączenia, idling, otrzymane wiadomości SMS, położenie obiektów względem siebie, adres, limit wysyłanych/odbieranych SMS, route progress, dane o kierowcach oraz przyczepach, fuel filling, fuel theft, oraz książka serwisowa.

Prędkość

Określa minimalne lub maksymalne  prędkości samochodu, po przekroczeniu których pojawi się powiadomienie. 

Powiadomienia11.jpg

Geostrefa

W okienku powiadomienia o geostrefach, możesz wybrać geostrefę, oraz typ kontrolowania wejścia/wyjścia z geostrefy. Aby wybrać kilka geostref, przytrzymaj ctrl, i zaznacz wybrane geostrefy lewym przyciskiem myszy. W powiadomieniach o geostrefach, ustaw limity parametrów, które chcesz kontrolować, znajdujące się wewnątrz lub na zewnątrz geostrefy, aby uzyskać powiadomienie o ich przekroczeniu wjeżdżając lub wyjeżdżając z geostrefy.

Powiadomienia12.jpg

Alarm(SOS)

Do tego typu powiadomień ustawienia parametrów nie są wymagane.

Wejście cyfrowe

Określ ilość wejść cyfrowych oraz sposób kontrolowania ich aktywacji lub dezaktywacji.

Powiadomienia13.jpg

Parametr w komunikacie

W tym powiadomieniu są 3 typy kontroli: wartość parametru, dostępność lub brak dostępności parametru. Tylko realne wartości danych wysłanych przez urządzenie, mogą być kontrolowane. Wysokość terenu, satelity, itd.,nie mogą być kontrolowane przez powiadomienie. 

Powiadomienie 14.jpg

Sensor value 

Ten typ powiadomienia pozwala na kontrolowanie nawet niepożądanych wartości sensora (w zakładce zakres wartości) lub jego nagłych zmian wartości (zakładka value leap). Z rozwijanej listy wybierz typ czujnika. Następnie wybierz zakres wartości czujnika i typ kontroli, oraz czy powiadomienie powinno się uruchomić w danym obszarze, czy poza nim.

Powiadomienie15.png

Utrata połączenia  

Wybierz typ kontroli powiadomienia: 

 • Brak danych - zwykła utrata połączenia, oznacza brak otrzymywanych powiadomień z urządzenia przez pewien okres czasu.
 • Brak koordynatów - sytuacja, w której wszystkie czujniki są aktywne, oraz znane są ich wartości, natomiast nie można zlokalizować urządzenia, z którego dane są wysyłane.
Powiadomienie16.png

Idling 

W tym typie powiadomienia możesz ustalić maksymalny czas pracy oraz maksymalną prędkość samochodu na biegu jałowym.

Powiadomienie17.jpg

SMS 

Używając tego powiadomienia, możesz kontrolować, które SMS chcesz otrzymywać.

Powiadomienie18.jpg

Położenie obiektów względem siebie 

Ten typ powiadomienia pozwala na kontrolowanie pozycji obiektów względem siebie. Wpisz zakres odległości (w m) między obiektami, po przekroczeniu uruchomi się powiadomienie. 
Powiadomienie19.jpg

Adres

Ten typ powiadomienia działa podobnie jak powiadomienie o geostrefach, ponieważ pozwala na kontrolowanie wjazdu/wyjazdu w daną strefę. Wpisz miasto, ulicę, obiekt itp., a następnie wielkość kontrolowanego obszaru w obrębie tej strefy. 

Powiadomienia20.jpg

Przekroczona liczba wiadomości

W tym powiadomieniu dostaniesz informację o przekroczonej liczbie otrzymanych wiadomości, której limit wcześniej ustaliłeś.

Powiadomienia21.png

Route progress 

Tutaj możesz kontrolować: start wytyczonej trasy oraz jej koniec, dotarcie do celu, opuszczenie punktu docelowego itp..

Powiadomienia22.jpg

Kierowca

Przydziel lub usuń kierowcę którego powiadomienie będzie dotyczyło. Używając tego powiadomienia możesz kontrolować wszystkich kierowców, albo tylko część z nich. 

Powiadomienia23.jpg

Przyczepa

Dodaj lub usuń przyczepę, którą chcesz kontrolować za pomocą powiadomień.

Powiadomienia24.jpg

Książka serwisowa 

Podczas ustawiania tego powiadomienia, po pierwsze ustal termin, kiedy obiekt ma być serwisowany, a następnie, kiedy data serwisowania wygaśnie. Następnie ustal zakres czasu lub ilość przejechanych kilometrów, wymaganą do wykonania serwisu.

Powiadomienie 25.jpg


Akcje powiadomień

System reaguje na uruchomienie się powiadomień poprzez akcje. Wyróżniamy dane akcje powiadomień: 

Powiadomienia2.png

Powiadom na e-mail

Możesz ustawić 1 lub kilka adresów e-mail , na które system będzie mógł wysyłać powiadomienia.

Send mobile notification 

Opcja ta pozwala na wysłanie powiadomienia na telefon uprawnionemu użytkownikowi aplikacji. Wybierz aplikację z listy po lewej stronie, a system sprawdzi stan uprawnień do aplikacji posiadany przez jej użytkowników. Następnie wybierz użytkowników z prawej kolumny, do którego chcesz,aby dotarło powiadomienie. 

Powiadomienie26.png

Wyświetl powiadomienie online w oknie popup

Powiadomienia w wyskakującym okienku mogą się pojawiać z sygnałem dźwiękowym lub bez. 

Send a request 

Możesz wysyłać otrzymane powiadomienia na inne serwery oraz systemy.

Powiadomienie27.jpg

Zarejestruj zdarzenie dla obiektu 

Powiadomienia mogą być zapisywane w historii systemu, nastepnie możliwe jest tworzenia raportów.

Zmień dostęp do jednostek 

Wybierz użytkowników, których kompetencje mogą być modyfikowane. Dostęp do modułów zostanie zmieniony dla zaznaczonych użytkowników, po uruchomieniu się powiadomienia. 

Powiadomienie28.jpg

Ustaw wartość licznika 

Możesz ustawić wartość czasu pracy silnika, licznik przebiegu, oraz licznik danych GPRS. Powiadomienie uruchomi się po przekroczeniu danych wartości.

Notification1.png
Zapisz wartość licznika jako parametr 

Dotychczasowe wartości licznika lub czasu pracy silnika mogą być zachowane jako parametry w historii systemu. Parametry te mogą slużyć jako baza do wyliczenia początkowych/końcowych wartości tych parametrów. Bazowe stany powinny być wprowadzone gdy pojazd nie jest w ruchu. 

Notification2.png
Rejestruj status obiektu

Nowy status dla kierowcy może być włączony, kiedy powiadomienie się uruchomi.

Modyfikuj grupy obiektów 

Możesz dowolnie zmienić zawartość grup kierowców. Dodaj kierowcę do grupy lub z niej usuń. 

Notification3.png

Wyślij raport pocztą e-mail 

Wprowadź adres e-mail, na który ma być wysłany raport z systemu. 

Stwórz kurs 

Stwórz nowy kurs dla kierowcy, będzie on aktywny po starcie powiadomienia, np. po opuszczeniu geostrefy, którą jest garaż, automatycznie uruchomi się nowy kurs. 
Notification5.png

Reset kierowcy 

Ta opcja może być użyta do automatycznego zresetowania danych o kierowcy po powrocie do bazy. 

Reset przyczepy

Podobnie jak w przypadku kierowców, służy do automatycznego zresetowania danych o  przyczepie po powrocie do bazy. Warunkiem edytowania jest posiadanie praw do przyczepy.