Zadania

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zadania to zespół działań do wykonania posegregowany w logiczny sposób. Zadaniami mogą być: wysyłanie raportów poprzez e-mail, zmiana dostępu do obiektów itp.

Aby skonfigurować Zadania, wybierz z panelu u góry strony ten moduł. Tutaj znajdują się wszystkie zadania, które zostały utworzone, oraz informacje o ich statusie. oraz przycisk tworzenia nowych zadań.

Zadaniax1.png

Właściwości modułu Zadania

Aby utworzyć zadanie, kliknij przycisk Nowy. Otworzy się okienko z wyborem typów zadań.Wybierz zadanie, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

Zadaniax3.png
Wybierz obiekt z listy, któremu chcesz przypisać zadanie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Zadaniax5.png
Pojawią się parametry nowego zadania, w tym przypadku będzie to Wyślij raport (send report).
Zadaniax6.png

Szablon raportu  - wybierz typ raportu, który chcesz wysłać.

Parametry - ustal parametry raportu.

Format pliku - ustaw format pliku, w jakim raport ma być wysłany (PDF,DOC,HTML).

Okres - ustal zakres czasu, z jakiego raport ma być wysłany(godzina,dzień,miesiąc,rok).

Adresaci - wybierz adresatów wygenerowanych raportów.

Po ustawieniu wszystkich opcji, kliknij przycisk Dalej. Pojawi się ekran wyboru urządzenia/obiektu, z którego chcesz wygenerować raport. Po wybraniu urządzenia/obiektu, naciśnij Dalej.

Zadaniax7.png
System przejdzie do ustawień zadania. Tutaj możesz ustawić nazwę zadania, jego opis, harmonogram wykonania, godziny aktywacji oraz ilość generowań danego zadania. 
Zadaniax9.png