Użytkownicy

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Użytkownicy to osoby posiadające własny login i hasło do systemu. Logując się, mogą zarządzać swoimi obiektami, przy pomocy dostępnych narzędzi znajdujących się w systemie. Każdy z użytkowników ma odmienny dostęp do opcji (geostref, szablonów raportów), oraz poziomów zarządzania nimi, które są niewidoczne dla pozostałych.

Moduł Użytkownicy 

Aby przejść do panelu Użytkownicy, wybierz moduł z listy u góry strony. Po lewej stronie zobaczysz aktualną listę użytkowników, posegregowaną alfabetycznie.

Aby się przelogować na danego użytkownika, kliknij
Users1.png
Aby go  edytować, kliknij 
Users11.png
Aby go skopiować, naciśnij 
Users12.png
Aby usunąć użytkownika z listy, kliknij 
Users13.png


Users4.png

Właściwości modułu

Właściwości modułu są skonfigurowane pod kątem tworzenia, edytowania oraz kopiowania danych. Dostępność zakładek, oraz edytowalnych parametrów zależy od poziomu dostępu udzielonego użytkownikom przez administratora systemu. Dwie zakładki modułu  są dostępne dla wszystkich: Ogólne i Zaawansowane.

Ogólne

Zawiera podstawowe dane o użytkowniku, tj. nazwa użytkownika ,hasło, udzielony dostęp do opcji, itd. Dane zdefiniowane zostały przy procesie tworzenia użytkownika i mogą być edytowane przez administratora systemu. 

Uzytkownicyx1.png

Nazwa - Nazwa użytkownika powinna zawierać co najmniej 4 znaki.

Hasło - hasło do systemu muszą posiadać wszyscy użytkownicy.Po ustaleniu hasła do systemu należy je potwierdzić, wpisując je ponownie. Login i hasło jest niezbędne do zalogowania się do systemu.

Host maski - jeżeli nie jest ustalony, użytkownik może logować się z każdego komputera. 

Kreator obiektu - wybierz kreatora z rozwijanej listy. Może to być każdy inny użytkownik. Kreator jest niezbędny, aby ustalić hierarchię w dostępie do uprawnień.

Konto - tu możesz sprawdzić, do którego konta przypisany jest użytkownik. Kreatora oraz konta nie można zmienić.

Measuring system - wybierz system miar: metryczny lub imperialny.

Poniższe opcje definiują możliwości użytkownika:

  • może tworzyć obiekty- włącz/wyłącz możliwość tworzenia obiektów, kont, nowych użytkowników 
  • może zmienić hasło - gdy opcja jest wyłączona,użytkownik nie może zmienić raz ustalonego hasła. 
  • może wysyłać SMS - włącz/wyłącz możliwość wysyłania SMS do innych użytkowników.
  • aktywny - gdy użytkownik jest nieaktywny, nie może zalogować się do systemu. 
  • może zmieniać ustawienia - gdy opcja jest wyłączona, użytkownik nie może zmienić własnych ustawień.

Dostęp 

Tutaj możesz udzielić uprawnień użytkownikowi do modułów w systemie. Po lewej stronie strony możesz wybrać dany obiekt/danego użytkownika. Obiekty są uporządkowane alfabetycznie, użytkownicy są uporządkowani pod względem poziomu uprawnień w systemie. Wybierz obiekt/użytkownika, a następnie wybierz uprawnienia,które chcesz przydzielić. 

Uzytkownicyx2.png

Zaawansowane

Ustal adres e-mail, za pomocą którego administracja systemu będzie wysyłać powiadomienia do użytkowników.

Dzienniki

Tutaj możesz zobaczyć historię logowań/wylogowań użytkowników z/do innych systemów. Wybierz datę oraz zakres czasu, z którego chcesz wyświetlić historię aktywności. Następnie naciśnij Pokaż.

Pola użytkownika 

W zakładce Pola użytkownika można dodać każdą dodatkową informację o użytkowniku,typu: prywatny numer telefonu, adres zamieszkania, doświadczenie zawodowe etc. '
Uzytkownicyx9.png

Użytkownicy mogą logować się do systemu i kontrolować swoje obiekty za pomocą narzędzi dostępnych w systemie. Użytkownicy posiadają różny poziom uprawnień, oraz mogą modyfikować swoje obiekty, powiadomienia, geostrefy w sposób niewidzialny dla innych użytkowników.