Geostrefy

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Geostrefa jest to pewna strefa na mapie, która z pewnych powodów jest ważna dla klienta. Geostrefy mogą zostać użyte do kontroli aktywności wewnątrz, jak i poza nimi. Geostrefa może mieć kształt linii (na przykład droga), wielokąta (miasto, budynki) lub okręgu z dowolnym promieniem. 

Aby otworzyć zakładkę geostrefy kliknij w nią na górnym menu. 

Tworzenie geostref

Geostrefy mogą być tworzone w miejscach, które mają specjalne znaczenie dla klienta. Aby to zrobić w górnym menu wybierz zakładkę Geostrefy, a następnie naciśnij przycisk Nowy

Geostrefy1.jpg
Tworzenie nowej geostrefy.
Po kliknięciu w przycisk Nowy pojawia się okno pomocy, które zapewnia podstawowe informacje o rysowaniu geostref. Wybierz typ geostrefy spośród opcji obszarliniaokrąg. 

Następnie narysuj geostrefę. Poniżej znajdują się podstawowe zasady rysowania geostrefy:

  • kliknij dwukrotnie na dowolne miejsce na mapie, aby wybrać pierwszy punkt.
  • następnie dodaj więcej punktów używając powyższej metody. 
  • aby dodać punkt pomiędzy dwoma innymi, podwójnie kliknij na segment pomiędzy nimi.
  • aby przesunąć punkt do innego miejsca, kliknij na niego, a następnie trzymając lewy przycisk myszy przeciągnij go w pożądane miejsce. 
  • aby usunąć punkt, kliknij dwukrotnie na niego. Punkt nie może zostać usunięty, jeżeli dodane są tylko dwa - dla linii, lub trzy - dla wielokątów. 

Możesz utworzyć tyle geostref, ile tylko potrzebujesz w sposób przedstawiony powyżej. Jeśli potrzebujesz więcej kształtów geostrefy wybierz typ jako obszar lub linia. W tym przypadku potrzebujesz większej ilości punktów, aby utworzyć granice geostrefy. 

Właściwości geostrefy

  • Nazwa - nazwa geostrefy.
  • Opis - te pole jest opcjonalne. Opis geostrefy jest wyświetlany w dymku geostrefy. Możesz go dodać, lub usunąć. 
  • Typ - obszar, linia, okrąg. Dla linii możesz wybrać jej grubość, dla okregu - promień (w metrach lub stopach - w zależności od ustawień).
  • Obszar oraz obwód - ten parametr jest obliczany automatycznie na podstawie tego, jaką geostrefe narysowałeś. 
  • Kolor - wybierz kolor geostrefy. Kolor ten będzie używany do pokazywania jej na mapie oraz wyświetlania jej w dymku obiektu (jeżeli pojazd znajduje się w tej geostrefie).

Aby dodać geostrefę kliknij w przycisk Zapisz