Wypadek i SOS

Podstawową funkcją zainstalowanego w aucie urządzenia telemetrycznego jest ciągła analiza zachowania pojazdu w czasie jazdy. Zasada działania polega na tym, że zainstalowany w urządzeniu akcelerometr wykrywa przeciążenia lub zmiany kątów i z chwilą przekroczenia parametrów krytycznych dla systemu wysyłany jest sygnał do Call Center wraz z jego dokładną pozycją określoną przy użyciu GPS. Szczegółowe dane o przebiegu wypadku (pozycja, prędkość, wartości składowych przyśpieszeń) składowane są na serwerze i w wydzielonej pamięci (buforze) urządzenia. Dane te mogą być następnie analizowane w celu ustalenia przyczyn wypadku (black box). W trakcie postoju urządzenie pełni funkcję antykradzieżową, informując o nieautoryzowanym holowaniu, przemieszczeniu pojazdu lub zaniku zasilania.

Call Center obsługuje zdarzenia w trybie 24h. Sygnały alarmowe poddawane są weryfikacji a następnie podejmowane są działania zgodne z przyjętymi procedurami. Rozróżniane są takie zdarzenia jak: wypadek, wjechanie do rowu, dachowanie, uderzenie w przeszkodę, wezwanie pomocy za pomocą przycisku SOS, próba kradzieży. Operator odbiera sygnały o powstałym zagrożeniu i niezwłocznie rozpoczyna procedurę związaną z akcją ratowniczą podejmując próbę połączenia głosowego z kierowcą poprzez zestaw głośnomówiący. W przypadku braku kontaktu z powiadamiane jest właściwe dla miejsca zdarzenia regionalne Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pracownicy Call Center cały czas monitoruję przebieg akcji ratunkowej.