UBI (Usage Based Insurance)

Usługi UBI (Usage Based Insurance).

UBI (Usage Based Insurance) – większość ubezpieczalni udziela zniżek w pakietach Auto Casco klientom którzy jeżdżą bezpiecznie i mają zamontowane urządzenia telemetryczne. Planowane jest również wprowadzenie podobnych zniżek do pakietów OC. Dzięki naszym urządzeniom i systemowi, ubezpieczalnie (po integracji z ich systemami) będą miały jednoznaczną informację o tym jak użytkowane jest auto. Wielkość zniżki obliczana jest na podstawie punktowej oceny stylu i czasu jazdy oraz ilości przejechanych kilometrów.