Car Asssistance

Car Assistance oparte są o Call Center (24/7).

Car Assistance – jest pakietem serwisowym, który pozwoli właścicielom/użytkownikom pojazdów i/lub warsztatom na prowadzenie kalendarza serwisowego, opartego o aktualny przebieg pojazdu. Urządzenie zamontowane w samochodzie wysyła automatyczną informację o przebiegu auta, a system przelicza te informacje i inteligentnie (możliwość szerokiej i elastycznej konfiguracji) podpowiada o konieczności obsług:

w tym wymiany podzespołów, ubezpieczenia, badań technicznych itp., dzięki czemu skróceniu ulegną czasy: