Kradzież

W przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z nieautoryzowanym użyciem pojazdu (holowanie, przemieszanie, zanik zasilania) zawiadamiana jest jednostka Policji najbliższa zdarzeniu oraz wysyłany jest patrol interwencyjny agencji ochrony. Pracownicy Call Center cały czas monitoruję przebieg akcji poszukiwawczej.