Topflytech T8806

Z Dokumentacja
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

T8806

Topflytech T8806
Urządzenie Topflytech T8806 oferuje wszystkie funkcjonalności urządzenia T8808. Dzięki podłączeniu opcjonalnych akcesoriów takich jak przycisk SOS, głośnik i mikrofon  możliwe jest wysyłanie alarmów o niebezpieczeństwie i prowadzenie konwersacji telefonicznej z kierowcą. Instalacja i podłączenie sondy paliwa umożliwia kontrolę ilości paliwa w zbiorniku oraz ustawienie powiadomień w przypadku nagłej zmiany jego stanu (tankowanie lub kradzieży paliwa).

Funkcje urządzenia

 • Heartbeat
 • Licznik przebiegu
 • Detekcja zapłonu
 • FOTA
 • Alarm o odłączaniu urządzenia z pojazdu
 • Alarm o holowaniu pojazdu
 • Alarm o nagłym wstrząsie samochodu
 • Alarm o niedozwolonej jeździe pojazdem
 • Możliwość wykrywania ruchu drzwi
 • Możliwość wykrywania pracy klimatyzacji samochodowej
 • Możliwość instalacji przycisku SOS
 • Możliwość instalacji mikrofonu i głośnika
 • Możliwość instalacji sondy paliwa

Dane techniczne

Parametr Specyfikacja
Wymiary 81 mm x 39 mm x 13 mm
Waga 68 g
Sieć GSM/GPRS
Zakres częstotliwości 850/900/1800/1900 MHz
Czułość GPS -162dBm
Dokładność GPS < 15 m
Czas szukania sygnału GPS

Zimny start 60 s

Ciepły start 15 s

Gorący start 3s

Zakres napięcia DC 6V ~ 36V
Bateria Wbudowana - 3.7 V 465 mAh
Temperatura przechowywania od -30 °C do +80 °C
Temperatura pracy od -20 °C do +65 °C

Instalacja karty SIM

Krok 1
Krok 2Instalacja karty SIM w urządzeniu T8806 nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

Instrukcja podłączenia

RTENOTITLE

Konektor PIN Kolor przewodu Funkcja
1 1 Czerwony Zasilanie +
2 Czarny Zasilanie -
3 Pomarańczowy Detekcja zapłonu (wejście cyfrowe 1)
4 Żółty Kontrola wyłącznika pompy paliwa (wyjście cyfrowe 1)
2 5 Zielony Wejście cyfrowe 2 (drzwi, klimatyzacja)
6 Biały Detekcja paliwa (wejście analogowe 1)
7 Szary Detekcja temperaturu (wejście analogowe 2)
3 8 Pomarańczowy SOS
9 Czerwony Mikrofon
10 Czarny Masa
4 11 Czerwony Głośnik +
12 Czarny Głośnik -

Podłączenie urządzenia do Wialonu

Podłączenie urządzenia do Wialonu odbywa się za pomocą komend SMS-owych wysłanych na nr telefonu karty SIM zainstalowanej w urządzeniu.

 • Ustawienie APN operatora sieci:

APN,0000,internet,,#

Uwaga! W przypadku sieci PLUS użyj komendy:

APN,0000,plus,,#

 • Ustawienie adresu serwera:

IP,0000,193.193.165.165,20773#

 • Ustawienie częstotliwości meldowania:

TIMER,0000,10:1800:60:3000#

Gdzie: 10 – czas raportowania lokalizacji podczas jazdy [s], 1800 – czas raportowania podczas postoju [s], 60 – kompensacja kąta, 3000 – kompensacja dystansu [m]

 • Ustawienie alarmu o holowaniu pojazdu:

DRAG,0000,50#

Gdzie: 50 – odległość, jaką musi pokonać pojazd przy wyłączonym silniku, aby alarm został aktywowany [m]

 • Ustawienie alarmu o nagłym wstrząsie na postoju:

VIBRATION,0000,8#

 • Ustawienie alarmu o nieautoryzowanym zapłonie:

ANTITHEFT,0000,1#

 • W przypadku włączenia alarmu, każde włączenie silnika pojazdu skutkuje uruchomieniem alertu o włączeniu silnika. Aby wyłączyć alarm, należy wysłać:

ANTITHEFT,0000,0#

Teraz można dodać urządzenie do systemu Wialon, aby dowiedzieć się jak to zrobić kliknij tutaj

Konfiguracja alarmów w Wialonie

Wywoływanie powiadomień o wystąpieniu alarmów na urządzeniu odbywa się przy pomocy typu powiadomienia parametr w komunikacie. Poniżej przedstawiono zakresy wartości dla poszczególnych typów powiadomień generowanych przez urządzenie.

Rodzaj alarmu Parametr Wartość od Wartość do
Wciśnięcie przycisku SOS alarm 2 4
Alarm o odłączeniu urządzenia alarm 0 2
Alarm o holowaniu alarm 6 8
Alarm o nagłym wstrząsie pojazdu alarm 7 9
Alarm o nieautoryzowanym zapłonie alarm 9 11
Kradzież paliwa (gdy sonda podłączona do wejścia analogowego 1) alarm 11 13
Kradzież paliwa (gdy sonda podłączona do wejścia analogowego 2)
alarm 13 15

Pozostałe opcje, jakie należy wybrać to:

 • Typ formantu: Zakres wartości
 • Wyzwalaj gdy: W zasięgu

Sonda paliwa

Parametr Specyfikacja
Długość sondy 200 ~ 1500 mm
Rozdzielczość pomiaru
⩽ 1 mm
Napięcie zasilania
DC 10V ~ 32 V
Maksymalne natężenie
< 15 mA
Temperatura pracy
od -40 °C do +85 °C
Materiał
Aluminium
Zalecane środowisko pracy
Diesel, biodiesel, benzyna, nafta
Stopień ochrony
IP65

Docięcie i podłączenie sondy

Aluminiowa tuba na dole może zostać skrócona według poniższych kroków:

 • Utnij niechcianą część rury.
 • Usuń opiłki i nierówności przy pomocy ostrza lub śrubokrętu, aby uniknąć zwarć.
 • Z odciętej części usuń nasadkę wraz z filtrem, a następnie nałóż ją na docięty element.

Na przykład, jeżeli chcesz dociąć sensor do długości L, linia cięcia powinna znajdować się na długości L-4,5 mm.

RTENOTITLE

Wnętrze tubki powinno być czyste, opiłki muszą zostać usunięte, ponieważ istnieje ryzyko zablokowania odpływu. Należy pamiętać, aby filtr był złożony w poprawnej pozycji. Biała wtyczka musi być blisko tubki obejmującej, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko spadnięcia jej podczas instalacji w zbiorniku. 

PIN Podłączenie
1 (czerwony) Napięcie zasilania (10V ~ 32 V)
2 (niebieski) V out (0V ~ 5 V) – do analogowego wejścia 1 T8806 (PIN 6)
3 (czarny) Masa

Do poprawnego działania sensora jest wymagana kalibracja. Procedurę przedstawiono poniżej:

 1. Podpięcie kalibratora do czujnika.
 2. Włączenie kalibratora - zaczyna się świecić czerwona dioda LED (Power) na kalibratorze.
 3. Zanurzenie czujnika w zbiorniku z paliwem do poziomu pełnego baku.
 4. Zbiornik musi być zapełniony do poziomu, który ma być interpretowany przez czujnik jako 100% zapełnienia pojemnika przez paliwo.
 5. Odczekanie około minuty celem wyrównania ciśnień.
 6. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku F (Full) na kalibratorze do momentu, aż zielona dioda LED (Set) zacznie mrugać.
 7. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie (prawdopodobnie niewymagane) przycisku F na kalibratorze do momentu, aż zielona dioda LED (Set) przestanie mrugać.
 8. Podniesienie czujnika tak, aby poziom zanurzenia w paliwie był minimalny (mniej niż 10 mm czujnika było zanurzone w paliwie). Utrzymywanie tego poziomu. Celem uzyskania lepszej jakości kalibracji zaleca się nie przemieszczać czujnika, a dostosować poziom paliwa w zbiorniku do ilości, która ma być interpretowana przez czujnik jako 0% zapełnienia pojemnika przez paliwo.
 9. Odczekanie około minuty celem wyrównania ciśnień.
 10. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku E (Empty) na kalibratorze do momentu, aż zielona dioda LED (Set) zacznie mrugać.
 11. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku E na kalibratorze do momentu, aż zielona dioda LED (Set) przestanie mrugać.
 12. Wyłączenie kalibratora.
 13. Odpięcie kalibratora od czujnika.
 14. Następnie, należy podłączyć sondę paliwa do urządzenia i zamocować ją w zbiorniku.

Sonda paliwa 2.png

 1. Kiedy zbiornik jest całkowicie opróżniony wyślij do urządzenia SMS o treści: status,0000# W odpowiedzi otrzymasz wartość parametru adc1. Zanotuj ją. Po odczekaniu chwili uzupełnij zbiornik 5l paliwa i ponownie prześlij SMS do urządzenia. Czynność powtarzaj za każdym razem dolewając 5l paliwa do zbiornika, aż bak pojazdu będzie pełny. Następnie należy utworzyć mapę wartości odczytanych z czujnika przekształcającą je automatycznie na litry w zbiorniku w Wialonie.
 2. Aby to zrobić, należy wejść we właściwości obiektu w systemie Wialon, w zakładce Czujniki należy utworzyć nowy czujnik. Należy wprowadzić nazwę czujnika, jako typ czujnika wybrać „Czujnik poziomu paliwa”, a jako parametr wybrać adc1.
 3. Następnie w zakładce Tablica obliczeń należy wybrać Generate from XY pairs. Jako wartość X uzupełnić zanotowane wartości, a jako Y ilość paliwa w zbiorniku odpowiadającą zanotowanej wartości X. Po kliknięciu w Generate, a następnie OK czujnik paliwa zostanie utworzony.

Sonda paliwa 3.png

Głośnik

Głośnik jest podłączany kostką do konektora 4. Przewody należy poprowadzić w taki sposób, aby można było wyprowadzić głośnik do wnętrza kabiny pojazdu, a następnie go bezpiecznie zamocować. 

W przypadku nadejścia połączenia telefonicznego na numer telefonu karty SIM zainstalowanej w T8806 zostanie ono automatycznie odebrane po kilku sygnałach. Głośność można regulować komendą SMS o formacie:

SPEAKER,0000,4#

Gdzie: 0 - głośnik wyłączony, 1 - ustawienie najcichsze, 6 - ustawienie najgłośniejsze. 

Mikrofon oraz przycisk SOS

Mikrofon i przycisk SOS podłączany jest do konektora 3. Przewody należy poprowadzić w taki sposób, aby można było wyprowadzić akcesorium do wnętrza kabiny pojazdu w zasięgu rąk kierowcy, a następnie bezpiecznie je zamocować.

Ustawienie powiadomienia o alarmie, który powstaje w wyniku naciśnięcia przycisku SOS opisano w sekcji Konfiguracja alarmów w Wialonie.

Sterowanie zapłonem pojazdu

Do sterowania zapłonem pojazdu używane są dwie komendy SMS wysyłane na numer telefonu karty SIM zainstalowanej w nadajniku. 

 • Zapłon jest możliwy:

RELAY,0000,0#

 • Zapłon jest zablokowany:

RELAY,0000,1#

Pompa paliwa nie zostanie zablokowana, jeżeli pojazd jest w ruchu i jego prędkość jest większa niż 20 km/h. W takiej sytuacji urządzenie odeśle odpowiedź: SET RELAY DELAY, SPEED IS MORE THAN 20KM/H# Pompa zostanie zablokowana automatycznie, kiedy tylko pojazd obniży swoją prędkość poniżej 20 km/h. Pompa nie zostanie zablokowana również wtedy, kiedy urządzenie nie ma sygnału GPS. W takiej sytuacji urządzenie odeśle odpowiedź SET RELAY DELAY, GPS UNFIXED# - pompa zostanie zablokowana od razu po odzyskaniu sygnału GPS przez urządzenie.